STADION

Nazwa: Stadion im. Ojca Władysława Augustynka w Nowym Sączu

Pojemność: 5 000 miejsc
Miasto: Nowy Sącz